Tag Archives: wensballon

  • Vurige wens: verbod op de wensbalon

    Naarmate de populariteit van de wensballon toeneemt, neemt ook de roep op een verbod toe. Vanwege grote risico’s op brand pleit de Brandweer daar als sind 2009 voor. Bij gebrek aan een landelijk verbod, moeten gemeenten zelf bepalen hoe ze omgaan met het oplaten van de wensballonnen. In 2015 hadden slechts veertien gemeenten een verbod […]