Gemeentelijke aanpak

Een aantal gemeenten heeft initiatieven genomen om binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden het ballonnenbeleid aan te scherpen. Tot nu toe gaat het om ontmoedigingsbeleid. Voor het massaal oplaten van ballonnen moet vergunning verleend worden (evenementenvergunning) en daarbij kan de gemeente wijzen op de nadelen van ballonnen en de voordelen van alternatieven. In de Algemene Plaatselijke Verordening kan opgenomen worden dat er een meldingsplicht bestaat voor het oplaten van feestballonnen en dat vervolgens via de evenementenvergunning nadere bepalingen gelden.

Gemeente Katwijk, juli 2016

Het oplaten van wensballonnen is voortaan verboden. De gemeente heeft daarvoor de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast.

Bron: Gemeente Katwijk

Gemeente Hoorn, maart 2016

Ballonnen vervuilen het milieu, vergiftigen of verstikken dieren en kunnen zelfs branden veroorzaken. Daarom diende GroenLinks Hoorn dinsdag 8 maart, samen met andere fracties, een motie in om het oplaten van ballonnen te verbieden. De motie is aangenomen.

De motie is aangenomen met grote meerderheid, alleen VVD, VOC Hoorn en Fractie Tonnaer stemden tegen. Het resultaat: vanaf nu laat gemeente Hoorn geen ballonnen meer op. Ook wordt in evenementvergunningen vastgelegd dat het oplaten van ballonnen verboden is. Dat verbod geldt ook voor zogenaamde wensballonnen, die met een brandend kaarsje of lont worden opgelaten.

Bron: Groenlinks Hoorn

Gemeente Schoten (BE), oktober 2015

De Antwerpse gemeente Schoten schrapt het gebruik van met he­lium gevulde plastic ballonnen tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

‘Uit bekommernis voor het milieu, denk aan de zogeheten plastic soep die voor veel vervuiling zorgt’, zegt milieu­schepen Erik Block (CD&V). De politieke partijen die deel uitmaken van het gemeentebestuur, gaan ook geen reclameballonnen meer uitdelen tijdens campagneperiodes.

Bron: Nieuwsblad.be

Arnhem, juli 2015

De gemeente Arnhem gaat het oplaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten verbieden. Dat wordt opgenomen in de voorwaarden bij een vergunning. Hiermee wordt een motie uitgevoerd van de Partij voor de Dieren die in de gemeenteraad een meerderheid kreeg. 

De gemeente beveelt ‘biologisch afbreekbare’ ballonnen aan als alternatief. Dit is geen goed alternatief. Ook deze ballonnen breken niet snel af. 

Oostzaan, december 2014

Motie GroenLinks actief tegengaan oplaten ballonnen aangenomen!

“Afgelopen 09 december 2014 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gemeenten opgeroepen worden om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. Wij hebben hier meteen op doorgepakt wat geresulteerd heeft in een positief resultaat. Waar vorig jaar de motie nog werd weggestemd, werd hij nu met algemene stemmen aangenomen!”

D66 was mede-indiener van de motie.

Bron: GroenLinks Oostzaan

Zwolle, augustus 2014

De gemeente Zwolle gaat bij festiviteiten geen ballonnen meer oplaten ter verhoging van de feestvreugde. Dat antwoordt het college van B en W op schriftelijke vragen van Michiel van Harten (GroenLinks). Die vindt dat het college daarmee een mooie stap zet . “Het college laat zien vogels (en verdere natuur) niet te laten stikken.”

Het college van B en W is dat met Van Harten eens. “Wij delen uw zorgen. Het college kiest ervoor om bij feestelijkheden die door de gemeentelijke organisatie worden georganiseerd zoveel mogelijk te kiezen voor milieuvriendelijker alternatieven. Wij hopen daarmee dat dit ook navolging vindt bij anderen.”

Het college wil niet via het evenementen- en vergunningenbeleid het gebruik van ballonnen verbieden. “Wij zijn terughoudend in het stellen van regels, vanuit het oogpunt van regeldruk en handhaafbaarheid. Wij vinden dat organisatoren van evenementen in de stad in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn. Daar doen wij dan ook een beroep op. Enerzijds door vanuit onze voorbeeldfunctie zelf terughoudend te zijn en zoveel mogelijk te kiezen voor feestelijke alternatieven.”

Het college wil organisatoren van evenementen wel van informatie voorzien over de schadelijke gevolgen en hen adviseren te kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven.

Bron: De Peperbus

Gouda, mei 2014

De Gemeenteraad geeft antwoord op vragen van GroenLinks inzake ballonnenwedstrijd Koningsdag.

Buren, april 2014

In een brief aan de Oranjeverenigingen doen D66 en de Partij voor de Dieren een oproep om op Koningsdag het oplaten van ballonnen achterweg te laten. De twee partijen pleitten al eerder voor een ontmoedigingsbeleid, maar het college heeft daar geen gehoor aan gegeven. D66 en PvdD vinden ballonnen en de plastic touwtjes slecht voor het milieu.

Bron: D66 blog

Zandvoort, November 2012

Aangespoord door twee gedreven mensen heeft de portefeuillehouder, Andor Sandbergen een andere kijk op ballonoplatingen gekregen. De gemeente zegt toe een ontmoedigingsbeleid te gaan voeren tot het oplaten van alle
ballonnen:

Het belang van duurzaamheid en maatregelen om het milieu te verbeteren onderschrijft het College van B&W: de gemeente zal het mensen afraden om ballonnen op te laten, maar zal dit niet blokkeren. De gemeente doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Een goed milieu is in ons aller belang!

Leiden, oktober 2012

Partij voor de Dieren dient motie in om het oplaten van niet-afbreekbare ballonnen tijdens evenementen te ontmoedigen. Die motie wordt aangenomen.

Misschien komt ooit het besef dat het oplaten van biologisch afbreekbare ballonnen toch geen goed alternatief is…

Gemeente Stein, juni 2016

Een ballonnenmotie die in Gemeente Stein werd ingediend door D66 Stein is aangenomen. Vanaf heden worden ballonnen als zwerfvuil gezien is het niet meer toegestaan om ze op te laten.

Bron: D66 Stein

Gemeente Opsterland, mei 2016

In de de gemeente Opsterland is een ingediende motie ‘ontmoedigingsbeleid oplaten ballonnen’ inmiddels unaniem aangenomen! De motie was ingediend door oppositiepartijen OpsterLanders en BAS.

Bron: Opsterlanders

Gemeente Beemster, februari 2016

Er mogen geen ballonnen meer opgelaten worden in de Gemeente Beemster. Dat maakte Burgemeester Joyce van Beek bekend. “De hoofdreden is dat wij het als gemeente zelf ook niet verantwoord achten om ballonnen op te laten, puur vanuit milieuoverwegingen. Ballonnen breken niet af en dat is slecht voor het milieu. Dat geldt overigens ook voor de touwtjes die aan ballonnen vast zitten en waar dieren in verstrikt kunnen raken”, aldus mede woordvoerder Floris Roos.

Bron: Noordhollands Dagblad

Gemeente Groesbeek, september 2015

n Groesbeek zijn plastic ballonnen voortaan taboe bij openbare festiviteiten. Die zijn slecht voor milieu en dieren, dus moeten we ze maar niet meer oplaten, oordeelt de gemeente.

Bron: De Gelderlander.

Eemsmond, september 2015

Als het aan het gemeentebestuur van Eemsmond ligt, worden er geen ballonnen meer opgelaten in Eemsmond.

Het college reageert hiermee op de wens van Stichting De Noordzee, de Plastic Soup Foundation en Vereniging Kust & Zee om geen ballonnen meer op te laten en zo het ontstaan van afval en het onnodig sterven van dieren te voorkomen. “We raden het organisaties en verenigingen wel met klem af. Als je bedenkt dat van de vijfhonderd ballonnen er slechts tien worden teruggestuurd en de rest in de natuur belandt: dat kan gewoon niet”, aldus wethouder Harrie Sienot (CDA).

Bron: RTV Noord

 

Amsterdam, maart 2015

Amsterdam is de eerste gemeente die een actief beleid gaat voeren ter ontmoediging van het loslaten van ballonnen. De gemeente bericht: “Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren heeft het college van burgemeester en wethouders besloten te stoppen met het oplaten van ballonnen op door de gemeente georganiseerde evenementen.

Het college deelt de mening van de indiener van het initiatiefvoorstel dat het oplaten van ballonnen negatieve gevolgen heeft voor het milieu en dierenwelzijn en wil een actief ontmoedigingsbeleid voeren.

Dat beleid bestaat uit een aantal maatregelen:

Het besluit om geen ballonnen meer op te laten bij evenementen die door de gemeente (mede) worden georganiseerd;

Het bewust maken van burgers en bedrijven dat het oplaten van ballonnen afval veroorzaakt en dit afval (ballonresten) dierenleed veroorzaakt;

Het als voorschrift bij evenementenvergunningen opnemen dat het niet is toegestaan om tijdens het evenement (opblaas)ballonnen op te laten of aan bezoekers uit te reiken.”

Bron: Gemeente Amsterdam

Amsterdam, september 2014

De Partij voor de Dieren stuurt in Amsterdam aan op een verbod op het oplaten van ballonnen. De partij vindt het niet langer houdbaar dat gasgevulde ballonnen en lintjes na hun oplating overal terecht komen om vervolgens in zwerfafval te veranderen. De ballonnen eindigen vaak op het strand of in het water, waar ze een gevaar vormen voor dieren, en het milieu vervuilen.

Het door de Partij voor de Dieren ingediende voorstel

Zaanstad, juni 2014

De aanleiding was het ballonlintje voor burgermeester Geke Faber van Zaanstad. Nu wordt er gewezen op alternatieven voor ballonoplatingen bij de evenementenvergunningen aanvraag op de gemeentelijke website.

Schagen, juni 2014

De gemeenteraad van Schagen heeft de motie van D66 waarin aan het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd ‘het oplaten van ballonnen te ontmoedigen’ niet aangenomen.

Den Haag, juni 2014

Goed nieuws uit Den Haag – Ballonwedstrijden worden actief ontmoedigd

In antwoord op een vraag van Esther Ouwehand (PvdD) over de brief die de tweeling Nick en Lisa hadden gestuurd, antwoordt staatssecretaris Mansveld (PvdA) aan de Tweede Kamer op 24 juni:

“In het kader van de implementatie van de Kaderrichtlijn Marine Strategie kijk ik hoe voorkomen kan worden dat de ballonnen in het milieu terecht komen.  Mijn Ministerie praat daarom hierover al met gemeenten, die in het kader van het gemeentelijk evenementenbeleid via evenementen-vergunningen kunnen sturen op het gebruik van ballonnen tijdens evenementen.”

Beemster, februari 2014

Verkiezingsprogramma gemeenteraad Beemster 2014-2018, PvdA en GroenLinks “Neergekomen ballonnen met plastic touwtjes, linten en naamkaartjes zijn schadelijk voor vogels en planten. GroenLinks en PvdA zullen daarom het initiatief nemen om te komen tot een verbod op het oplaten van folieballonnen en ook van gewone ballonnen, wanneer die voorzien zijn van plastic touwtjes, plastic ventielen of plastic naamkaartjes.”

Groningen, november 2013

De stad Groningen verandert (in het kader van haar streven naar een milieuvriendelijke stad) haar beleid met betrekking tot het oplaten van ballonnen tijdens evenementen nadat een in april door de Partij van de Dieren ingediende motie door de gemeenteraad was aangenomen. De gemeente raadt de organisatoren van evenementen aan om ten behoeve van het milieu naar alternatieven te zoeken. Mocht er een aanvraag binnen komen, waarbij ballonnen oplaten een rol speelt, dan zal de gemeente komen met alternatieve ideeën, waardoor het evenement toch zijn feestelijk karakter kan houden en daarnaast niet belastend is voor de natuur.

Gemeente Zutphen, juni 2016

De motie ‘actief tegengaan oplaten ballonnen’ is 20 juni j.l. aangenomen in de gemeenteraad van Zutphen.  Er was steun van de Stadspartij, SP, PvdA, VVD en fractie van Vliet (17 zetels). Zo komt Zutphen een stapje dichter bij een duurzame wereld gezet: minder zwerfafval, minder dierenleed en minder brandgevaar.

De motie houdt in dat het College organisatoren van evenementen er actief op gaat wijzen dat het oplaten van ballonnen niet meer van deze tijd is. Wensballonnen worden in de eerstvolgende wijziging van de APV verboden.

Bron: Groenlinks Zutphen

Gemeente Oostzaan, december 2015

De ballon wordt taboe in Oostzaan. Jammer voor wie houdt van die kleurige, vrolijke feestartikelen, maar ze zijn veel te vervuilend en bovendien gevaarlijk voor dieren. Dat vindt het gemeentebestuur. Er zijn meerdere redenen voor zo’n verbod, aldus fractievoorzitter Bert Jongert van GroenLinks. “In het Twiske zijn veel uitlaatplaatsen en het schijnt dat honden de restanten van ballonnen willen opeten. Dat is echt ernstig.”

Bron: RTVNH

 

Gemeente Amstelveen, december 2015

Bij evenementen in de Gemeente Amstelveen mogen geen ballonnen meer worden opgelaten.

GroenLinks Amstelveen diende het amendement ‘Die ballon gaat niet op’ in bij het evenementenbeleid. Dit voorstel strekt ertoe het oplaten van ballonnen bij evenementen op te nemen als weigeringsgrond bij het verlenen van een vergunning. Het amendement werd gisteren met een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

 

Gouda, april 2015

De gemeente Gouda verbiedt ballonnen bij alle evenementen in de stad. In de voorschriften van de vergunning wordt dit opgenomen. Niet alleen het oplaten, maar ook het uitdelen van dit soort ballonnen is niet toegestaan.

Schagen, augustus 2015

Wie burgemeester Marjan van Kampen van Schagen op zijn feestje of officiële opening wil, of één van haar wethouders, moet het oplaten van ballonnen achterwege laten.

Wageningen, juli 2015

Wageningen stopt met het oplaten van ballonnen bij feestelijke gelegenheden. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Een grote meerderheid vindt het oplaten van ballonnen slecht voor het milieu en gevaarlijk voor dieren.

Rijswijk, maart 2015

PvdA stelt art. 42 vragen ‘Liever niet de lucht in!’

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het college van Rijswijk betreffende het massaal oplaten van (helium)ballonnen bij evenementen, openingen of andere activiteiten.

  1. Bent u bekend met het feit dat het oplaten van (helium)ballonnen bij evenementen en dergelijke ernstige en schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en voor dieren?
  2. Bent u het ermee eens dat in plaats van het oplaten van ballonnen er goede alternatieven zijn om de feestvreugde bij festiviteiten en evenementen tot uitdrukking te brengen?
  3. Bent u bereid voortaan bij door of namens de gemeente georganiseerde festiviteiten, evenementen, openingen en dergelijke geen ballonnen meer op te laten maar te kiezen voor alternatieve mogelijkheden?
  4. Bent u bereid via het gemeentelijke vergunningenbeleid voor evenementen de vervuiling door ballonnen terug te dringen door het oplaten ervan door derden niet meer toe te staan?

Bron: PvdA Rijswijk

Purmerend, januari 2015

De motie “Oplaten van ballonnen actief tegen te gaan” ingediend door GroenLinks, D66 Purmerend, AOV, LVD en Stadspartij Purmerend is unaniem aangenomen.

Westland, januari 2015

De fractie van D66 Westland  heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over het oplaten van ballonnen. De fractie wil van het college weten of de zorgen voor het milieu worden gedeeld. Verder ziet D66 graag dat Westland bij eigen evenementen alleen nog natuur- en milieuvriendelijke alternatieven gaat toepassen. Tot slot wordt aan het college gevraagd om het evenementen- en vergunningenbeleid aan te passen, zodat het massaal oplaten van ballonnen tot het verleden gaat behoren.

Bekijk de vragen

Pijnacker-Nootdorp, oktober 2014

Tijdens de bespreking van het collegeprogramma en de begroting op 15 oktober gaf het college op verzoek van de Partij voor de Dieren aan het oplaten van ballonnen bij evenementen te zullen ontmoedigen. De ballonnen komen in het milieu terecht en zorgen dan voor veel milieuschade en dierenleed. De “plastic soep” en de plastic afvalberg wordt hierdoor vergroot. Vogels, zeedieren en ook andere dieren zien de ballonresten vaak als voedsel, waardoor ze verstrikt raken in de touwtjes of zelfs sterven.

Bron: Partij voor de Dieren

Soest, juni 2014

De gemeente Soest reageert zeer positief op de schriftelijke vragen over helium ballonnen en plastic soep van Democraten Soest Natuurlijk (DSN). Door de gemeente zullen geen ballonnen, ook geen biologisch afbreekbare, meer worden opgelaten. En in het vooroverleg voor het verlenen van evenementenvergunningen zal nadrukkelijk worden gewezen op de kwalijke gevolgen van het oplaten van ballonnen. Inmiddels is op de gemeentelijke website hierover ook informatie opgenomen.

Bron: Antwoordbrief Gemeente Soest

Emmeloord, april 2014

Burgemeester Aucke van der Werff van Emmeloord onderschrijft onze Lintjesregen actie om geen ballonnen meer op te laten en zal dit standpunt uitdragen.

“Als gemeente moeten we niet meer meewerken aan deze vorm van milieuvervuiling”. Van der Werff zit daarmee op dezelfde lijn als bij het vuurwerk. “Ook dat brengt onnodig schade toe aan het milieu. Liever houden wij ons bij het oplaten van vliegers zoals op het vliegerfestival op 17 mei. Wij zullen dit standpunt actief uitdragen.”

Bron: denoordoostpolder.nl

Oostzaan, november 2013

GroenLinks vraagt het college van B&W of het mogelijk is om de volgende intocht van Sinterklaas geen toestemming te verlenen voor het oplaten van ballonnen en vraagt zich af of de Algemene Plaatselijke Verordening voor zo’n verbod de ruimte biedt.