Vurige wens: verbod op de wensbalon

Naarmate de populariteit van de wensballon toeneemt, neemt ook de roep op een verbod toe. Vanwege grote risico’s op brand pleit de Brandweer daar als sind 2009 voor. Bij gebrek aan een landelijk verbod, moeten gemeenten zelf bepalen hoe ze omgaan met het oplaten van de wensballonnen. In 2015 hadden slechts veertien gemeenten een verbod uitgevaardigd. Na een aantal recente branden klinkt de roep om een landelijk verbod steeds luider. In Duitsland is het oplaten inmiddels bijna overal verboden, aldus de NOS

De wensballonnen kunnen brand veroorzaken maar dragen ook bij aan zwerfvuil. Wordt het niet eens tijd dat gemeenten actief gaan handhaven op het voorkomen van zwerfvuil? Een gemeente beschikt over een Algemene Plaatselijke Verordening waarin maatregelen tegen zwerfvuil zijn opgenomen. Het probleem waar de politie tegen aanloopt is echter dat alleen gehandhaafd kan worden wanneer degene die zwerfvuil veroorzaakt op heterdaad betrapt wordt. Welnu, in de rapportage van de NOS op 8 december, liet een bij naam genoemde verkoper van wensballonnen voor de camera een wensballon op (minuut 34 van de uitzending). Wie gaat deze ondernemer beboeten voor het veroorzaken van zwerfvuil? Het wordt de hoogste tijd dat ook de rechter zich hierover gaat uitspreken.

Zolang het landelijk beleid blijft steken in een met de mond beleden ontmoediging van massale ballonoplatingen en de Rijksoverheid het aan gemeenten overlaat of ze wel of geen maatregelen nemen, en zolang er niet gehandhaafd wordt bij het oplaten van (wens)ballonnen, krijgt de burger het signaal dat er niets aan de hand is. Hij denkt er gemakkelijk mee weg te komen, en tot nu toe komt hij dat ook.

Posted in: