Disclaimer

Aan het juist weergeven van informatie is door de redactie van Die-ballon-gaat-niet-op uiterste zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze internetsite.

 

Wij hebben alles in het werk gesteld om bij het gebruik van data, teksten en beelden op deze site geen belangen van derden te schenden. Een ieder die niettemin meent dat op deze site materiaal gebruikt is zonder dat daarover met hem of haar als mogelijke rechthebbende afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met ons.