Achtergrond

In de periode 2002-2006 werden gemiddeld 8 ballonnen gevonden per 100 meter strand, in de periode 2009-2013 is dit al opgelopen naar gemiddeld 16 ballonnen per 100 meter strand. De hoeveelheid op het strand aangespoelde ballonnen is een indicatie van de hoeveelheid ballonnen die in de Noordzee drijven. Met andere woorden, de hoeveelheid ballonnen in de Noordzee is in 7 jaar tijd verdubbeld. Deze gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek Beach Litter Monitoring

Bron Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee monitort 4 keer per jaar 4 stukken referentiestranden van 100 meter op afval. Op  deze stranden komt zelden publiek. Dat betekent dat het gevonden zwerfvuil uit zee afkomstig is. Het gaat om stranden van Bergen, Noordwijk, Veere en Terschelling. Bekijk deze aflevering van KassaGroen over een afvaltelling en ballonnen.

In 2013 was de stad Amsterdam van plan 150.000 ballonnen op de dag van de kroning op te laten. Daartegen werd met succes geprotesteerd door milieu- en natuurorganisaties, politieke partijen en veel burgers. Dit heeft de discussie over het wel of niet oplaten van ballonnen een krachtige impuls gegeven. Het komt nu regelmatig vaker voor dat, nadat een organiserende partij gewezen is op nadelen voor het milieu, van een voorgenomen (massale) oplating wordt afgezien.

Gemeentelijke aanpak

Alleen met helium gevulde ballonnen stijgen op. Helium is lichter dan lucht, maar de voorraad helium op aarde is beperkt. De voormalige nobelprijswinnaar en natuurkundige Robert Richardson voorspelt dat bij het huidige hoge gebruik van helium en wereldvoorraad over een jaar of 25 op is. Zinvolle toepassingen in ziekenhuizen komen dan in gevaar.

 

Kustgemeenten staan machteloos wat betreft zwerfvuil van feestballonnen. Zij draaien op voor de kosten van het schoonmaken van stranden en dus ook van de aangespoelde plastic linten en ballonresten. Ze kunnen niets doen wat handhaving betreft, terwijl opruimen veel geld kost.

Wet-en regelgeving

Dieren raken verstrikt in de linten en de ballonresten worden in magen van bijvoorbeeld de Noordse stormvogel teruggevonden.

Gevolgen