Rijksoverheid geeft signaal af over oplaten ballonnen

Het bereiken van een “goede milieutoestand” van het Nederlandse deel van de Noordzee is een verplichting die voortvloeit uit de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Het kabinet presenteert daarom maatregelen die in 2020 een schone Noordzee moeten opleveren. Ballonnen is een van de vele onderwerpen in het recent door de overheid gepubliceerde ontwerprapport.

Ballonresten horen tot de meest gevonden aangespoelde items op het strand. De aantallen nemen toe, niet af. De volgende passage uit het rapport betreft het terugdringen van ballonnen:

“Deze maatregel beoogt het verminderen van het oplaten van ballonnen (inclusief sierlint, afsluiter en ventiel). De maatregel brengt de problematiek van ballonresten in het milieu onder de aandacht bij gemeenten en burgers en sluit aan bij al lopende initiatieven. Naast de bewustwordingsacties wil het kabinet het oplaten van grote hoeveelheden ballonnen tegelijk beperken en informatie verspreiden over mogelijke alternatieven.”

Uit de aangehaalde passage blijkt dat de overheid de problematiek slechts onder de aandacht brengt van gemeenten en burgers. Ze wil  het oplaten van grote hoeveelheden ballonnen tegelijk beperken, maar noemt geen aantallen. Daarnaast wil de overheid het oplaten van ballonnen niet bestempelen als het veroorzaken van zwerfvuil (wat het wel is) en dus als delict, en beperkt ze zich tot het afgeven van een signaal dat ballonoplatingen ongewenst zijn in de strijd tegen de plastic soep.

Eenieder kan dus zonder enige consequentie blijven doorgaan met het oplaten van eindeloos veel vervuilende ballonnen. Dát is in feite het signaal dat de overheid hier afgeeft.

Posted in: