De gemeente Zwolle gaat bij festiviteiten geen ballonnen meer oplaten

Zwolle, augustus 2014: De gemeente Zwolle gaat bij festiviteiten geen ballonnen meer oplaten ter verhoging van de feestvreugde. Dat antwoordt het college van B en W op schriftelijke vragen van Michiel van Harten (GroenLinks). Die vindt dat het college daarmee een mooie stap zet . “Het college laat zien vogels (en verdere natuur) niet te laten stikken.”

Het college van B en W is dat met Van Harten eens. “Wij delen uw zorgen. Het college kiest ervoor om bij feestelijkheden die door de gemeentelijke organisatie worden georganiseerd zoveel mogelijk te kiezen voor milieuvriendelijker alternatieven. Wij hopen daarmee dat dit ook navolging vindt bij anderen.”

Het college wil niet via het evenementen- en vergunningenbeleid het gebruik van ballonnen verbieden. “Wij zijn terughoudend in het stellen van regels, vanuit het oogpunt van regeldruk en handhaafbaarheid. Wij vinden dat organisatoren van evenementen in de stad in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn. Daar doen wij dan ook een beroep op. Enerzijds door vanuit onze voorbeeldfunctie zelf terughoudend te zijn en zoveel mogelijk te kiezen voor feestelijke alternatieven.”

Het college wil organisatoren van evenementen wel van informatie voorzien over de schadelijke gevolgen en hen adviseren te kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven.

Bron: De Peperbus

Posted in: